خسته...

دیارم خسته ام...

خسته از قفس,خسته...

خسته...

غاصبان سیلی مرگ می زنند,

تنگ است هوا,ننگ است فضا,سقف است قفس,سخت است نفس,

قفس بان وای برتو...

سیلی نامردی گوش قلبم را بازکرد کر...

باشد...

باشد تا رهایی...

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید