هیاهوی رفتنم...

 هیاهوی رفتنم که می آید...

تمام زمان ها تنگ می شوند,

تمام سرها منگ می شوند,

تمام غم ها لنگ می شوند,

تمام عقل ها سنگ می شوند

دست بر گردن زمان آمده ام تا...

نبایدها...

کافران؟؟؟؟

رفت را باید رفت...

/ 5 نظر / 15 بازدید
مازیار

غیر منتظره آمدی مثل باران دیشب ستاره ها تعطیل شدند و ابر با بغضی شکستنی و من درگیر این سوال که چرا رد پایی از تو نیست ساده بود تو راه نمیروی

لعنتی

کااااااااااااااااااااااااااافر

لعنتی

کااااااااااااااااااااااااااافر

herash

ghasang bood be ma ham sar bezan khoshal mishim nazar bede