دندان و قلبم

چقدر شلوغ است

صدای هم همه دارد کرم می‌کند

من چرا اینجایم؟

قلبم درد می‌کند.در لیست انتظار دندانپزشک چه می‌کنم؟

دندان و قلبم بهم چه ربطی‌ دارند؟

آهان!

دندانم برای قلبم عزادار شده ،سیاه پوشیده دارد درد می‌کشد

دندانم چه مهربان است

دگر غصه بس است دندانم

قلبم هم بهتر است

تورا هم امروز از سیاهی در میاورم

/ 1 نظر / 15 بازدید
خرمگس خان

بهت نمياد عرق سگي خورده باشي :دي قشنگ بود