ماهی سیاه کوچولو...

به سویت امدم تا راهم را با تو یکی کنم,

میخواهم همان باشم,

میخواهم همان شوم که دلم میخواهد...

اقیانوسم باش...

اقیانوسم شو...

میخواهم ماهی شوم ,

ماهی سیاه کوچولوی قصه ات...

و چه تنهاست ماهی سیاه کوچولو...

در بیکران ها.

/ 1 نظر / 20 بازدید
بانــــو

اميدوارم ماهي سياه كوچولو ي قصه از تنهايي در بياد هماني باش كه دلت مي خواهد تو مي توني