خرمگس...

برخرمگس معرکه لعنت؟؟؟؟

عشق رامیگویم...

باز وزوزش میاید,

مگس کش کجاست؟؟؟

دیگر تسلیمت نمیشوم مزاحم,

ارامشم را پس میگیرم,

مگس کش کجاست؟؟؟؟

/ 3 نظر / 20 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست عزیز[گل] تعبیرات خوبی دارید ![دست] زنده باشید[قلب] بگذار که این رابطه مجکم بشود مگذار درخت عشقمان خم بشود بگذار که این دل هوایی شده ام یک بار تو را ببیند آدم بشود ... البته با اهلش ...

بانــــو

ارامشي كه دنبالش هستي راحت پس گرفته نميشه حتي اگه سالها 24 ساعته مگس كش توي دستات باشه بهتره مگس كش را كنار بگذاري سارا

لعنتی

بزن زندگیمو تبر میزنی ....