روزهای بی تو...

یک,دو,سه,چهار.....

خط,خط,خط....

بازهم میکشم,

خط می کشم,

دگر عادت کرده ام به روی روزهای بی توخط بکشم...

تو بیا...

تو بخواه...

روی تمام روزهای عمرم خط می کشم,

به عشق دیدنت,

حتی اگر بگویی؟؟

دیدار به قیامت...

/ 2 نظر / 17 بازدید
می را

بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم ... (هایده)

بانــــو

دگر عادت کرده ام به روی روزهای بی توخط بکشم... ........... روزي هم شايد به روي همه ي عادت هايم خط بكشم شايد