خلسه

در خلسه یی فرو رفتم...

هیچ چیزو هیچ کس مهم نیست

در خودم وباورم غرقم

باور پرواز

باور عشق 

باور خدایی شدن

باور عرش

چه حالی‌ دارم

به ناکجا میروم

همه چیز بی‌رنگ است

تا خدا.

عشق و مرز بی‌نهایت...

مرا محصورم می‌کند

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرضیه

امیدوارم که تموم روزات پر از حضور پر رنگ خدا باشه...