طاعون...

طاعون

             اعلام کنید...

             در چنگ روزهای بی هدف,

اپیدمی شده است,

                       بی احساسی...

باید دریچه تمام قلب ها را بست...ضدعفونی کردوآتش زد...

 

طاعون بی احساسی دارد بیداد می کند.

      چه فایده؟؟؟

                  آری... به راستی چه فایده؟؟؟

فکرهای طاعون زده را چه کنیم؟؟؟؟

/ 8 نظر / 19 بازدید
روایت تلخ

گم شده ام میان یک مشت مدادِرنگی اما... زندگی من زین پس دورنگ است سیاه و سپید. پس... زندگی من! زین پس به چهره مزن نقاب آرایش را...

نیلوانا

از خوندنش لذت بردم ولی کارناوال بی نظیر بود بارها و بارها تکرار کردمش

اشغالگر

الحق که فکرهای طاعون زده را چه کنیم؟

علیرضا

کاش بجای اینهمه باشگاه زیبایی اندام درهر شهر، یه باشگاه زیبایی افکار داشتیم ... مشکل امروز ما اندام ها نیستند ، افکارها را دریابیم و درست کنیم ...

استاد

از نظره بنده حقیر این نوع طاعون که شما میفرمایید قابله درمان است در صورتی که شخص مورد حمله توسط یک شخصه حکیم مورد الطاف بی دریغ قرارگیرد. بس از ابراز علاقه شرم نداشته باش و بی دریغ انرا خرج کن قبل از انکه درمانی جز سو زاندن سالها علاقه نباشد.

baran

آ♥شکسپیـــر میگه : اگـــه کســـی و دوســـت داری هــر چنــد وقــت یــک بــار بهـــش یـاد اوری کـــن تــا فــرامــوش نکنــه قلبـــی بــراش مــــی تپـــه و ایــن یــک یــاد آوریســـت♥[گل]

سامان

بیا با هم بشماریم ! سپیدی موهای تو بیشتر است .... یا سیاهی روزگار من ...؟؟!!