سقف احساسم...

سقف احساسم سوراخ شده...

دارد چکه می کند باز,لعنتی,

دوباره باید با بی تفاوتی ایزوگامش کنم

وگرنه باید قیر نفرت بریزم...

/ 1 نظر / 16 بازدید
ساقی

هيچکس با من نيست !...مانده ام تا به چه انديشه کنم...مانده ام در قفس تنهايی...در قفس ميخوانم... چه غريبانه شبي ست... شب تنهايی من!...