خدایم.........

خدایم؟؟

اگر پل های های روبرویم را ویران کردی,

اگر تمام مسیر روبرویم را سنگلاخ کردی,

که بلغزم,

که نروم,

تا زمین بخورم و یادت بیفتم,

وپا دررهی ننهم که جز پشیمانی برایم نباشد,

پشت سرم پلی بگذار.

راهی بگذار که به سویت بازگردم,یا دوبال به من ده به سویت پر گشایم,

به سوی تو............

به سوی خودم.........

بال گشایم..........

/ 1 نظر / 16 بازدید
Marde Mast !

Ziba bod , vali bi hadaf