بی خیال...

امروز در شلوغی شهر دنبال خودم میگردم...

کجایم؟؟؟

نیستم؟؟؟

خودم را ندیدی؟؟؟

/ 3 نظر / 16 بازدید
مرموزه خیلی خیلی شکاک

چرا داشت سر کوچه دنبالت میگشت بدویی شاید بهش برسی[قهقهه] خیلی خوب میشد که هر از چند گاهی تو این جهان مدرنیته امروزی همه ما یه تایمی واسه پیدا کردن خودمون میکردیم که اینطوری تو خودمون گم نشیم. پربار بود[تایید]