نفرین مقدس

به نفرین مقدسی دچارم,

که خود را تسلیمش می کنم.

مقدس نفرین من,

مرا تسخیرکن

اغوشم را برایت گشوده ام.

حتی اگر تاوانش مسخ است

حتی اگر مجسمه ای سنگی شوم,

جادوی عشق را میگویم,

نفرین من,مرا تسخیر کن...

شاید که تطهیر شوم...

/ 3 نظر / 16 بازدید
لعنتی

تو همیشه پاک و مقدس بودی و هستی نیازی به تطهیر نیست

ساراازکرمانشاه

سلام پروفایلی برای اشنایی بانویسنده این وبلاگ ندیدم -اما مطالبتون قشنگه -پروفایلتون روفعال کنید[گل]آپم

سیاوش

سلام مجدد واژ ه آراییت حرف نداره سارا خانم موفق باشی