و چشمان سیاهم...

و چشمان سیاهم به گوشی سیاهتر از چشمانم سیاه شد...

برای شنیدن یک ملودی ارام,

نه,نه,

دیدن یک چهارگوش زرد هم کافیست.

/ 1 نظر / 16 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست گرامی[گل] صبح عالی متعالی به به .... ملودی آرام[دست][قلب] شب گمشده در سیاهی چشمانت شد رود ستاره راهی چشمانت قربان نگاه تو که اقیانوسی افتاده به تور ماهی چشمانت ...