خدایا...

قافیه به قافیه دلم تنگ است...

                ردیف به ردیفش لنگ است...

خدایا...

        پس کو؟؟؟؟

منم...

      سارا...

معجزه میخواهم...

/ 32 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساراازکرمانشاه

سلام عزیزم شبت شیک خداروهزارمرتبه شاکرم که مامان جون بهتره .سلام برسون ودست مادرت روازطرف من ببوس .[ماچ][گل][قلب]

مازیار

مرا می بینی و هردم زیادت میکنی دردم تورا می بینم و میلم زیادت می شود هردم

kamal

آشنایی کلی با مدیتیشن حقیقی

علیرضا

سلام سارا جان ... خیلی زیبا بود [دست][گل][گل][گل] آهــــای آدمـــــهآ... مَــنـ که هیـــچ مَــقصـَــدی به نـآمـَــم نیست ... و هیچ چشمـــی در انتظآرم ... ببخشید که جآیــــتآن رآ / تنـــگ / کرده ام ...

علیرضا

آدَم ها را بدون اینڪــہ بـــہ وُجودِشآن نیاز داشتہ باشے دوســـــت بـِــــدار . . . ڪــارے که خـــــدا با تـــو مے ڪُــند. . .! [لبخند]

نیشا

خـــُــــدایــ ــا . . . !! دســتــمُ بـگــیـــ ــر، گــرفـتــ ـی ؟؟ آهــان . . . حــالا بــ ــذار تـــوو دَســـ ــتـِــش !!![شوخی]