منم سارا...

منم سارا...

با کوله باری از خاطره...

خاطراتی که هرچه از آنها دورتر میشوم به من نزدیکترند

لحظه‌هایم خاطره سازند و خاطره‌هایم لحظه ساز

آری ساز ...

ساز لحظه است که  خاطره ساز است...

/ 5 نظر / 15 بازدید
haleh

like

haleh

like

شکروی

Hello It was used You wish for the ending of Elevated God Be مرحبا انه كان يستخدم كنت ترغب في إنهاء الله مرتفعة أن تكون سلام بسیار مورد استفاده قرار گرفت برای شما از خداوند تبارک و تعالی عاقبت بخیری آرزومندم موفق باشید شکروی سرفراز باد ایران http://salamshokravi.persianblog.ir